O nas

"Wizytówka” przedszkola

Przedszkole jest placówką oświatową, której organem prowadzącym i finansującym jej działalność jest Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Położenie

Nasze przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku przy ulicy Śmiałej 20 na Żoliborzu Oficerskim – w dzielnicy Żoliborz. Przedwojenny charakter Żoliborza przetrwał w tej części dzielnicy do dziś, dając dzieciom mieszkającym na tym terenie możliwość obcowania na co dzień z przyrodą, historią, tradycją.

Przedszkole powstało na początku lat pięćdziesiątych, we wrześniu 1953r. rozpoczęło swoją działalność. Otoczone jest dużym, porośniętym starodrzewem, liczącym ponad 5000 m ² ogrodem. W otoczeniu przedszkola rośną ozdobne i owocowe drzewa, krzewy, a taras i front przedszkola obsadzany jest co roku wysiewanymi, hodowanymi i pielęgnowanymi przez personel kwiatami.
Ogród przedszkolny jest terenem zabaw dla dzieci, wyposażony jest w drewniane zabawki (budowle), stoliki i ławki, dwie duże piaskownice. Część terenu porośnięta jest trawą, a część jest wyłożona kostką. 

Przedszkole położone jest z dala od głównej ulicy, niedaleko od metra i innych środków komunikacji.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola mieści się Gimnazjum Nr 55 – od wrześnie 2017r. Szkoła Podstawowa nr 392, osiedle mieszkaniowe, biblioteka i park Cytadela.

Pomieszczenia i tereny zewnętrzne

Pomieszczenia przedszkola to:

 • 4 sale grupowe z łazienkami,

 • 1 sala gimnastyczna,

 • szatnia dla dzieci,

 • pokój nauczycielski,

 • pokój logopedyczny,

 • pomieszczenia gospodarcze: kuchnia, 2 zmywalnie i 2 przygotowalnie posiłków,

 • pomieszczenia magazynowe kuchni,

 • pokój kierownik administracyjnego

 • pokój socjalny dla pracowników kuchni

 • WC dla pracowników

 • pomieszczenia w piwnicy: obieralnia, pomieszczenia magazynowe.

W 2006r. w przedszkolu miał miejsce kapitalny remont. Niektóre pomieszczenia zostały przeprojektowane, a inne zmieniły swoje przeznaczenie.

Struktura grup dzieci

W przedszkolu są 4 grupy dzieci liczące około 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Około 80% dzieci przebywa w przedszkolu 8 – 10 godzin dziennie, 20% dzieci przebywa około 5 – 6 godzin dziennie. Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki: śniadanie, obiad  i podwieczorek.

Personel

W przedszkolu zatrudnionych jest: 

 • 11 osób z wykształceniem pedagogicznym: dyrektor, 7 nauczycieli, logopeda, nauczycielka angielskiego, okresowo psycholog.

 • 13 pracowników administracji i obsługi: kierownik gospodarczy, sekretarka, kucharka i 2 pomoce kuchenne,  4 woźne, 1 pomoc nauczyciela, szatniarka i 3 pracowników do prac ciężkich.

Pracownicy z dodatkowymi kwalifikacjami lub zadaniami.

Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna ma wyższe wykształcenie.:

 • 4 nauczycieli ma stopień nauczyciela dyplomowanego

 • 3 nauczycieli ma stopień nauczyciela mianowanego

 • 3 nauczycieli – kontraktowego

 • 1 nauczyciel stażysta

Wielu nauczycieli ma dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne np. ukończone studia podyplomowe.

Cały zespół kształci się i podnosi swoje umiejętności zawodowe .