Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Nr 132

Przedszkole Nr 132 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p132.przedszkola.net.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
   

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Hummel.
 • E-mail: ehummel@duwarszawa.pl
 • Telefon: 724240970

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkoal Nr 132 w Warszawie
 • Adres: ul. Śmiała 20
  01-523 Warszawa
 • E-mail: p132@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 839 05 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się na Żoliborzu przy ulicy Śmiałej 20. Wejście na teren przedszkola z chodnika wzdłuż ulicy, przez furtkę z domofonem, na którym wystarczy przycisnąć klawisz z dowolną cyfrą.
Do budynku prowadzi chodnik (szerokość 130cm) z obniżeniem na końcu do wysokości podjazdu.

Do budynku prowadzą schodki (5 stopni). Szerokość użytkowa schodów 165cm z balustradą (murkiem) bez pochwytów. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Wejście przez wiatrołap i stamtąd przez drzwi częściowo przeszklone (domofon) do holu.

Budynek przedszkola jest jednopiętrowy, bez windy.
Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne (pokój pani Dyrektor, pokój pani kierownik gosp., sekretariat), szatnia dla dzieci i personelu, 2 sale dziecięce z łazienkami, pomieszczenia techniczne.
Na parterze na końcu korytarza znajduje się toaleta. Nad nią na piętrze jest toaleta dla personelu. Żadna z toalet nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Na pierwsze piętro prowadzą schody drewniane (2 ciągi po 10 stopni) szerokości 120cm z pochwytami na wysokości 60 i 110cm.
Na tym piętrze są 2 sale dziecięce z łazienkami, gabinet psychologa, pedagoga i logopedy, hol służący do zajęć muzycznych i ruchowych dzieci, zaplecze kuchenne z pomieszczeniami technicznymi i toaletą oraz klatka schodowa kuchenna.