Raport dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności Przedszkola Nr 132 - stan na dzień 01.01.2021r. :


 

Wersja tabelaryczna – wg wzorca GUS

–  plik do pobrania

Wersja tekstowa

–  plik do pobrania