Godło Polski

Ramowy rozkład dnia

Czas: g. 7-8:50

Poranek – to czas schodzenia się dzieci do przedszkola.

Co się wtedy dzieje:

 • Powitania indywidualne między dziećmi, dorosłymi i dziećmi
 •  rozmowy na interesujące dzieci tematy
 • zabawy według pomysłu dzieci z wykorzystaniem zabawek, miejsc, rekwizytów znajdujących się w sali
 • inne aktywności dzieci w kącikach zainteresowań np.: malowanie farbami; rysowanie, wycinanie, doświadczenia z wodą, piaskiem, narzędziami do majsterkowania, konstruowanie z klocków i innych materiałów
 • spontaniczne uczenie się od innych dzieci
 • kolegowanie się z dziećmi z innych grup
 • prace porządkowe po zabawie
 • wyznaczanie dyżurnych, ustalenie z nimi zadań na dany dzień
 • wspólny krąg grupowy – rozmowy na ważne tematy; planowanie dnia
 • zabawy ruchowe prowadzone przez nauczycielkę lub chętne dziecko/dzieci
   

Czas: g. 9-9:30

Śniadanie – to czas na spotkanie się przy wspólnym posiłku. Coś dla ciała i dla ducha.

Co się wtedy dzieje:

 • przygotowanie przez dyżurnych stołów do śniadania (we współpracy z dorosłymi)
 • higiena osobista: mycie rąk
 • wspólne śniadanie: decydowanie przez dzieci co i ile zjem; komponowanie własnych kanapek, nalewanie zupy mlecznej, posługiwanie się sztućcami, podawanie tacek z jedzeniem, proszenie o pomoc i pomaganie, dbanie, by dla wszystkich starczyło (np.: dżemu, pieczywa); rozmowy przy stole; używanie zwrotów grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, smacznego, nie, dziękuję
 • porządkowanie po śniadaniu: odnoszenie talerzyków i kubków na tacę, wycieranie stołów, sprzątanie odruchów ze stołu, zasuwanie za sobą krzesełka
 • porządkowanie po śniadaniu przez dyżurnych: znoszenie na wózek tac z pozostałym jedzeniem, okolicznościowa współpraca z dorosłym
   

Czas: 9:30- 11

Nasz dzień, część I – to czas na planowane działania dydaktyczne, wychowawcze oraz własne aktywności dzieci wynikające z potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Co się wtedy dzieje:

 • zajęcia dydaktyczne skierowane do wszystkich dzieci, realizowane wg planu tygodniowego
 • działania edukacyjne z chętnymi dziećmi
 • działania i aktywności dzieci w tematycznych kącikach zainteresowań
 • teatrzyki, zajęcia LABOLO, spotkania biblioteczne i inne okolicznościowe atrakcje
 • prace porządkowe w Sali
   

Czas: 11- 12:30

W ogrodzie – czas na doskonalenie samodzielności oraz swobodne aktywności w ogrodzie.

Co się wtedy dzieje:

 • przygotowanie do wyjścia na dwór- toaleta, samodzielne ubieranie się w szatni, pomoc koleżeńska: zgłaszanie problemów i pomaganie na prośbę oraz uczenie się czynności samoobsługowych od innych dzieci, dorosłych; dbanie o swoje i cudze rzeczy; przestrzeganie zasady PRYWATNOŚCI szafek, stosowanie w praktyce ustalonych w grupach zasad bezpieczeństwa (np.: sposobów oczekiwania na wyjście, ustawiania się)
 • przejście na przedszkolny teren zabaw lub wyjście z przedszkola
 • swobodne zabawy według pomysłów dzieci z wykorzystaniem sprzętów i zabawek ogrodowych
 • obserwacje pogody, przyrody, rozmowy okolicznościowe
 • pomoc w porządkowaniu ogrodu, dbanie o niego ( np.: grabienie liści, zgarnianie śniegu, sadzenie kwiatów, podlewanie roślin)
 • zgłaszanie swoich potrzeb nauczycielowi
 • informowanie nauczyciela o trudnych sytuacjach lub innym niebezpieczeństwie
 • reagowanie na prośby innych dzieci, pomoc innym dzieciom
 • integracja między grupami
 • sprzątanie zabawek na zakończenie pobytu w ogrodzie
 • reagowanie na umówione sygnały dźwiękowe/wizualne oznaczające koniec pobytu i zbiórkę dzieci
 • powrót do przedszkola
   

Czas: g 12:30-13

Obiad - to czas na spotkanie się przy wspólnym posiłku. Coś dla ciała i dla ducha.

Co się wtedy dzieje:

 • przygotowanie przez dyżurnych stołów do obiadu (we współpracy z dorosłymi)
 • higiena osobista: mycie rąk
 • wspólny obiad: decydowanie przez dzieci co i ile zjem; samodzielne nalewanie zupy, komponowanie i nakładanie II dania,  posługiwanie się sztućcami, podawanie pojemników z jedzeniem, proszenie o pomoc i pomaganie, dbanie, by dla wszystkich starczyło (np.: mięsa, śmietany, kompotu); rozmowy przy stole; używanie zwrotów grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, smacznego, nie, dziękuję
 • porządkowanie po obiedzie: odnoszenie talerzy i kubków na tacę, wycieranie stołów, sprzątanie ze stołu, zasuwanie za sobą krzesełka
 • porządkowanie po obiedzie przez dyżurnych: znoszenie na wózek pojemników z pozostałym jedzeniem, okolicznościowa współpraca z dorosłym
   

Czas g. 13- 13:15

Relaks poobiedni – to czas na odpoczynek i higienę osobistą.

Co się wtedy dzieje:

 • odpoczynek na kocach
 •  czytanie/oglądanie książek, ciche rozmowy
 • słuchanie bajek
 • jeżeli dzieci potrzebują więcej czasu na odpoczynek lub chcą spać mogą skorzystać z materacy i ustalonych przez grupę miejsc relaksu
 • higiena osobista: mycie zębów
   

Czas g. 13:15 – 14:30

Nasz dzień, część II – to czas na własne aktywności dzieci wynikające z potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, społecznych oraz rozmowę w kręgu podsumowującą dzień.

Co się wtedy dzieje:

 • swobodna zabawa wg pomysłów i inwencji dzieci z wykorzystaniem rekwizytów, przedmiotów, materiałów, narzędzi i zabawek zgromadzonych w sali przedszkolnej
 • działania edukacyjne z chętnymi dziećmi
 • działania edukacyjne z dziećmi o specyficznych potrzebach rozwojowych
 • zajęcia dydaktyczne z cała grupą (według planu tygodniowego np.: gimnastyka, j. angielski)
 • działania i aktywności dzieci w tematycznych kącikach zainteresowań
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy ruchowe prowadzone przez nauczycielkę lub chętne dzieci
 • zabawy w ogrodzie (w zależności od pogody i okoliczności dnia oraz w sezonie: wczesna jesień, wiosna, lato )
 • prace porządkowe w sali
 • rozmowa w kręgu - podsumowanie dnia

 

Czas g. 14:30 - 15

Podwieczorek - to czas na spotkanie się przy wspólnym posiłku. Coś dla ciała i dla ducha.

Co się wtedy dzieje:

 • przygotowanie przez dyżurnych stołów do podwieczorku (we współpracy z dorosłymi)
 • higiena osobista: mycie rąk,
 • wspólny podwieczorek: decydowanie przez dzieci co i ile zjem; komponowanie własnych kanapek, posługiwanie się sztućcami, podawanie tacek z jedzeniem, proszenie o pomoc i pomaganie, dbanie, by dla wszystkich starczyło (np.: dżemu, pieczywa); rozmowy przy stole; używanie zwrotów grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, smacznego, nie, dziękuję
 • porządkowanie po podwieczorku: odnoszenie talerzyków i kubków na tacę, wycieranie stołów, sprzątanie odruchów ze stołu, zasuwanie za sobą krzesełka
 • porządkowanie po podwieczorku przez dyżurnych: znoszenie na wózek tac z pozostałym jedzeniem, okolicznościowa współpraca z dorosłym
   

Czas g. 15-17

Po podwieczorku – to czas spotykania się i zabawy dzieci z różnych grup, czas pożegnań z przedszkolem i powitań z rodzicami  oraz rozchodzenia się dzieci do domów.

Co się wtedy dzieje:

 • pożegnania indywidualne między dziećmi, dorosłymi i dziećmi
 •  rozmowy na interesujące dzieci tematy
 • zabawy według pomysłu dzieci z wykorzystaniem zabawek, miejsc, rekwizytów znajdujących się w sali oraz własnych zabawek przyniesionych z domu
 • odpoczynek wg potrzeb dzieci
 • inne aktywności dzieci w kącikach zainteresowań np.: malowanie farbami; rysowanie, wycinanie, doświadczenia z wodą, piaskiem, narzędziami do majsterkowania, konstruowanie z klocków i innych materiałów
 • spontaniczne uczenie się od innych dzieci
 • kolegowanie się z dziećmi z innych grup
 • zabawy ruchowe prowadzone przez nauczycielkę lub chętne dziecko/dzieci
 • prace porządkowe po zabawie
 • dzielenie się z rodzicem swoimi dokonaniami (np.: pokazywanie rysunków, konstrukcji, opowiadanie o dniu przedszkolnym)
 • ok. g 16.30 – II podwieczorek ( o ile zostanie coś z I podwieczorku)
   


 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.