Godło Polski

Programy edukacyjne

„Klucz do uczenia się”.

 

Program „Klucz do uczenia się” to unikalny i jedyny program edukacyjny w Polsce, który powstał w oparciu o społeczno-kulturalną teorię poznania i nauczania Lwa Wygotskiego. Program przełamuje dotychczasowy model edukacji nastawiony na zapamiętywanie i odtwarzanie informacji, zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Według teorii Wygotskiego nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych pozwalających zdobywać potrzebną wiedzą. Dziecko wiedzę zdobywa samodzielnie przy wsparciu osoby dorosłej poprzez eksperymentowanie, porównywanie, badanie, modelowanie.

Program składa się z jedenastu modułów:

1) Program Literacki- rozwija zamiłowanie do bajek, rozumienie słuchanych tekstów, sprzyja rozwojowi myślenia przyczynowo-skutkowego.

2) Konstrukcje- rozwija umiejętność planowania i analizowania struktury przedmiotów i obiektów.

3) Ruch ekspresyjny- rozwija inteligencję emocjonalną i kształtuje umiejętności komunikacji pozawerbalnej.

4) Gry rozwijające- uczy kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych rozwiązań.

5) Kreatywne Modelowanie- uczy współpracy podczas tworzenia prac artystycznych, dzieci odkrywają co to jest wzór i symetria.

6) Od bazgrania do pisania- program plastyczny, który przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki pisania.

7) Matematyka sensoryczna 1- daje fundamenty do nauki prawdziwej matematyki, wprowadza we właściwości cech przedmiotów /kolor, kształt, rozmiar/, stanowi podstawę do wprowadzenia materiału liczbowego.

8) Matematyka sensoryczna 2- rozwija myślenie operacyjne, ćwiczy rozumienie pojęcia liczby, wprowadza do rozwiązywania zadań matematycznych.

9) Ty, Ja, Świat- rozwija zdolności poznawcze.

10) Program wizualno-przestrzenny- rozwija umiejętności spostrzegania, uczy czytania map i planów.

11) Program Badawczy- pozwala zrozumieć podstawowe informacje dotyczące ludzi i świata przyrody.

 

Ponadto w przedszkolu realizujemy program biblioteczny Książka naszym przyjacielem i program wychowawczy Kuba i Kleks w drodze do szkoły”.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.