Godło Polski

Procedury COVID-19

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ

 

 1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi wszystkie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 1. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a także jeśli ktoś z domowników wykazuje objawy chorobowe charakterystyczne dla koronawirusa /np. podwyższona, temperatura ciała, kaszel, duszności.../.
 1. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych /katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, wysypka, itp./.
 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola po przebytej chorobie.
 1. Dziecko może przynosić ze sobą do przedszkola jedną zabawkę. Rodzice dbają o higienę przynoszonych zabawek.
 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Rodzice przyprowadzają dziecko do wejścia głównego, gdzie wyznaczona przez dyrektora osoba przyjmuje dziecko i odprowadza je do szatni. Po wejściu do sali dziecko myje ręce.
 1. W sytuacji nagłej, kiedy rodzice będą zmuszeni wejść do przedszkola bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. Rodzice muszą mieć założone maseczki i rękawiczki lub odkażone ręce.
 1. Rodzice dzieci nowoprzyjętych wchodzą wraz z dzieckiem wejściem bocznym i udają się prosto do szatni. Rodzice podczas całego pobytu na terenie placówki zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz odkażania rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych oraz do zachowania zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 1. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą oraz nauczycielami podczas pobytu na udostępnionym im terenie przedszkola - wynoszący 1,5m.
 1. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odbierania telefonów z przedszkola.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki w ubiegłym roku/latach, ze wzglądu na kwestie bezpieczeństwa i brak możliwości spełnienia norm wyznaczonych przez GIS, nie wchodzą do budynku przedszkola.


 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.