Godło Polski

Deklaracja DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Nr 132

Przedszkole Nr 132 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola Nr 132.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie zapewnia:
 • nawigacji za pomocą klawiatury
 • powiększania tekstu
 • wyboru kontrastu
 • kompatybilności
 • postrzegalności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Hummel.
 • E-mail: ehummel@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 724240970

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkoal Nr 132 w Warszawie
 • Adres: ul. Śmiała 20
  01-523 Warszawa
 • E-mail: info@przedszkole132.waw.pl
 • Telefon: 22 839 05 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się na Żoliborzu przy ulicy Śmiałej 20. Wejście na teren przedszkola z chodnika wzdłuż ulicy, przez furtkę z domofonem, na którym wystarczy przycisnąć klawisz z dowolną cyfrą.
Do budynku prowadzi chodnik (szerokość 130cm) z obniżeniem na końcu do wysokości podjazdu.

Do budynku prowadzą schodki (5 stopni). Szerokość użytkowa schodów 165cm z balustradą (murkiem) bez pochwytów. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Wejście przez wiatrołap i stamtąd przez drzwi częściowo przeszklone (domofon) do holu.

W okresie pandemii do wnętrz przedszkola wchodzą tylko przedszkolaki i pracownicy przedszkola.

Budynek przedszkola jest jednopiętrowy, bez windy.
Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne (pokój pani Dyrektor, pokój pani kierownik gosp., sekretariat), szatnia dla dzieci i personelu, 2 sale dziecięce z łazienkami, pomieszczenia techniczne.
Na parterze na końcu korytarza znajduje się toaleta. Nad nią na piętrze jest toaleta dla personelu. Żadna z toalet nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Na pierwsze piętro prowadzą schody drewniane (2 ciągi po 10 stopni) szerokości 120cm z pochwytami na wysokości 60 i 110cm.
Na tym poziomie są 2 sale dziecięce z łazienkami, gabinet psychologa i logopedy, hol służący do zajęć muzycznych i ruchowych dzieci, zaplecze kuchenne z pomieszczeniami technicznymi i toaletą oraz klatka schodowa kuchenna.

Od kilku lat planowana jest rozbudowa przedszkola. Nie znany jest nam jeszcze ostateczny kształt możliwych do wprowadzenie udogodnień. Budynek jest dość stary, leży na obszarze objętym ochroną konserwatora i nie wszystkie zmiany będą zapewne możliwe bez ponoszenia bardzo wysokich kosztów.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.